Beweging en zo...
Zorg voor voldoende beweging bij kinderen

Zorg voor voldoende beweging bij kinderen  

Bewegen is essentieel voor opgroeiende kinderen. 

 

Waarom moeten kinderen voldoende bewegen?

 

Beweging bij kinderen is heel belangrijk voor de sociale en cognitieve ontwikkeling bij kinderen. 

Toch blijkt uit onderzoek dat bijna de helft van de Nederlandse kinderen te weinig beweegt. Kinderen zitten thuis en op school over het algemeen te veel. Op veel scholen werd en wordt bezuinigd op de gymnastiek vakleerkracht. Met als resultaat nog minder bewegen en ook te weinig controle op de motoriek van kinderen.

 

Beweging bij kinderen heeft zeer gunstige effecten.

 

  • Het verbetert de coördinatie en motoriek: Het kind wordt handiger en leniger
  • Het verlaagt depressieve symptomen: Het de hersenen gaan efficiënter om met stress, angsten en het leidt af van negatieve gedachten. Bewegen en sporten stimuleert de productie van endorfine. Endorfine is een stofje die je humeur verbetert en je gelukkig laat voelen (hoogleraar Erik Scherder). 
  • Het versterkt spieren en botten
  • Tijdens sporten leren zij met doelen en teleurstellingen omgaan.
  • Kinderen die jong met sport beginnen zijn op latere leeftijd ook grotendeels nog actief met sporten.
  • kinderen die genoeg bewegen minder problemen hebben tijdens de puberteit

  • Het vermindert gewicht en vetmassa bij kinderen met overgewicht en obesitas.

 

Bewegen jouw kinderen wel genoeg?

Want je kinderen moeten dus zo min mogelijk stilzitten. Minder schermtijd en meer sporten en buitenspelen. 

Daarnaast is goede en gezonde voeding ook van belang. Maar natuurlijk mag er wel eens een patatje, gegeten worden.

 

Hoeveel per dag bewegen?

 

Deskundigen raden aan om kinderen elke dag een uurtje te laten bewegen. Onder bewegen wordt ook naar school fietsen of lopen gezien. Persoonlijk vind ik een uur wel erg weinig. Kinderen na een jaar of zes, zeven twee keer per week intensief sporten bij bijvoorbeeld een sportclub. 

 

Ontwikkeling van het kind

 

Uiteraard is de ontwikkeling bij ieder kind niet dezelfde. Ook bestaat er geen vaste leeftijd waarop een kind begint met lopen. Maar wanneer het kind begint te lopen zal hij/zij dat doen overeenkomstig zijn motoriek dat wil zeggen, zijn kracht, coördinatie, uithoudingsvermogen en flexibiliteit.

 

Beetje bij beetje zal het kind gevarieerder gaan bewegen door zichzelf uit te dagen en het spelen van (motorisch gerichte) spelletjes zoals kruipen, klauteren, staan en lopen. 

 

Is het kind ongeveer drie jaar kan het  springen, gooien op een driewieler rijden en rennen.

 

Van vier tot zes jaar, zal het meer verfijnde motorische ontwikkeling bezitten en kan het met de bal spelen, met één voet springen, op een fiets rijden en zelfs een bal met zijn voeten bewegen. Sommige sporten hebben een speciaal programma voor kinderen in deze leeftijdsgroep.

 

Na zes of zeven jaar is het kind al fysiek klaar om sportief te bewegen. Het is klaar om een sport te beoefenen.

 

Vanaf de leeftijd van zeven of acht jaar neemt bij een kind de leer- en training bekwaamheid toe en groeit het met grote sprongen. Kinderen van deze leeftijd bezitten meer vaardigheden en snelheid.

 

 

Welke sport is geschikt voor mijn kind?

 

De meeste kinderen starten met een sport vanuit de thuissituatie. Papa is nog voetballer of mama speelt hockey, broer speelt tennis. Het gezin gaat vaak fietsen of zwemmen met andere woorden: het kind volgt dikwijls de sportvoorkeur in het gezin. Andere kinderen kiezen de sport van hun vriendje in de klas. Er zijn ook kinderen die met hun ouders naar een sportkennismakingsprogramma gaan. 

 

Kennismakingsprogramma

 

Diverse gemeente in Nederland organiseren een sportkennismakingsprogramma. Tijdens het programma doen kinderen actief mee bij de sportvereniging en maken zo kennis met verschillende takken van bewegen. Belangrijk doel hiervan is dat  kinderen in samenspraak met hun ouders een geschikte keus voor een sport kunnen maken. Ook is gebleken dat kinderen sneller aansluiting vinden bij een sport waar ze al eens mee in aanraking zijn geweest.

 

Informeer bij jouw gemeente welke kennismakingsprogramma zij aanbieden. 

 

Stimuleer de onafhankelijkheid bij de keuze van bewegen

 

Wil je de onafhankelijkheid van je kind bevorderen? Dan is het goed om je kind zoveel mogelijk zelf zijn /haar sport te laten kiezen. Onafhankelijkheid betekent dat een kind het gevoel heeft dat hij/zij zelf de keuzes mag maken in zijn sport. Als je als ouder teveel stuurt dan neemt de onafhankelijkheid en daarmee ook de motivatie, snel af. 

 

Motivatie bij je kind

 

Motivatie is belangrijk in sport. Jij, als ouder speelt daar een belangrijke rol in. Als ouder zie je vaak het beste of je kind gemotiveerd is, maar ook als de motivatie van je kind verandert.

 

Een gemotiveerd kind vindt trainen leuk, en speelt graag wedstrijden. Een niet-gemotiveerd kind moet steeds aangemoedigd worden om te gaan sporten en is blij als de training niet doorgaat. 

 

Mogelijk is dan de oorzaak dat er een sport is gekozen die niet bij het kind past.

 

Teamsport

 

Volgens Dr. Fernando González, traumatoloog en doctoraat in de sportgeneeskunde, is een kind bij de keuze van een sport het meest gebaat bij een teamsport. Zijn argument:  teamsporten hebben een stimulerend effect op teamwork, solidariteit, kameraadschap, collectieve ondersteuning.

 

Hij vervolgt: met sport leren kinderen om in teams te werken, om medespelers te ondersteunen en elkaar te helpen. Ze leren opdrachten uit te voeren en accepteren een autoriteit buiten hun ouders. Daarnaast ontstaan vriendschappen die sterk en duurzaam te zijn.

 

Zo, nu naar buiten en zorg voor beweging bij de kids.

Henk Splinter - Recreatief Bewegen

Hier  kan je reageren, help ik je met advies, antwoorden, nieuwe ingevingen, een glimlach, inspiratie en een duwtje in je rug.